Nyttig Informasjon - USA

Prisene angitt på denne side gjelder ikke for personer bosatt i USA eller Kanada. Ikke heller for de med amerikansk eller kanadisk førekort. Når du booker på denne side bekrefter du at du er bosatt utenfor USA og Kanada samt at du ikke har ett amerikansk eller kanadisk førekort. Du aksepterer til og med at din booking blir ugyildig om du viser frem ett amerikansk eller kanadisk førekort.

Forsikring:

Kollisjonsforsikring

"Alt inkludert"-priser omfatter kollisjonsforsikring som setter til side, eller begrenser leietakers ansvar ved skade på eller tap av kjøretøyet.

Ansvarsforsikring

"Alt inkludert"-prisene forsikrer leietaker og godkjente sjåfører for opptil USD 1 000 000 (totalt, engangssum) for krav fremsatt mot leietaker eller godkjent sjåfør av andre sjåfører både for personskader, død og/eller skade på eiendom som følge av bruk eller betjening av leiebilen fra Alamo.

Prisen inkluderer også en "uforsikret sjåfør"-forsikring (UM) på opptil USD 100 000 (totalt, engangssum). Denne forsikringen dekker personskader og dødsfall for leietaker og leietakers slektninger (kjødelige, inngifte eller adopterte slektninger) mens de oppholder seg inne i leiebilen fra Alamo og denne kjøres av leietaker eller en godkjent sjåfør og dette er forårsaket av en uaktsom uforsikret sjåfør, uaktsom underforsikret sjåfør eller uaktsom sjåfør som stikker av etter ulykken.

Ekstra sjåfør

For ekstra sjåfører gjelder et tilleggsgebyr på opptil USD 9,99 per dag (varierer fra sted til sted), med mindre dette allerede er inkludert i leieprisen eller nasjonale lover sier noe annet. Ekstra sjåfører kan bli bedt om å fremvise et gyldig førerkort og kredittkort i sitt eget navn når bilen hentes (på Manhattan må ekstra sjåfører fremvise et gyldig kredittkort og gyldig førerkort i eget navn).

Alderskrav

Age: 21-24 years old
Originating Rental Location: All Provinces and States Except New York and Michigan
Additional Fee: $25.00/day

Age: 18-20 years old
Originating Rental Location: New York State
Additional Fee: $57.00/day

Age: 21-24 years old
Originating Rental Location: New York State
Additional Fee: $20.50/day

Age: 18-20 years old
Originating Rental Location: Michigan
Additional Fee: $34.00/day

Age: 21-24 years old
Originating Rental Location: Michigan
Additional Fee: $13.00/day

Retningslinjer for drivstoff

Med mindre det er inkludert i leieavtalen, må det betales for en full tank med drivstoff når bilen hentes. Dette er en praktisk løsning, siden leietaker dermed ikke trenger å fylle opp tanken før bilen leveres igjen.

Kjøreområder

Bilene kan kjøres i alle stater i USA, men må returneres til den opprinnelige utleiestasjonen. Gjør de ikke det, ilegges det et avleveringsgebyr. Det er ikke tillatt å ta med leiebilene til Mexico. Leiebiler leid i Alaska, må returneres til Alaska. Bilene kan kjøres inn i Canada, men må returneres til USA. Canadiske innbyggere som leier bil i USA, kan ikke kjøre bilen inn i Canada. Kjøring på uasfalterte veier fører til at kollisjonsforsikringen annulleres.

Krav til førerkort

Gyldig førerkort fra opprinnelseslandet, pass og kredittkort i leietakers navn.

Legitimasjon påkrevd ved leie av bil

Gyldig førerkort fra opprinnelseslandet, pass og kredittkort i leietakers navn.

Utvidelse av leieperioden

Hvis en kunde utvider leieperioden etter at bilen er hentet fra utleiestasjonen, vil det bli lagt til et gebyr på USD 10,99 lokalt per dag i tillegg til gjeldende pris, selv om det fremlegges ekstra kvittering. Kunden er ansvarlig for å betale dette gebyret.

Énveisleie

Alle énveisleieavtaler må bestilles på forhånd, og det tas forbehold om ledige biler. Avleveringsgebyr kan gjelde, og må i så fall betales ved henting av bilen.

Retningslinjer for betaling

Kredittkort – Alamo godtar Visa, MasterCard, American Express, Diners Club og Discover.

Kontantleie – Alle kontantleieavtaler må innfri Alamos gjeldende standardkrav. Ved bestilling av bil for kontantleie må kunden ta kontakt med Alamo for å høre hvilke krav som gjelder, blant annet å fremvise gyldig pass og rundreisebillett ved inngåelsen av leieavtalen. Krav til kontantleie kan variere fra sted til sted, og kan komme til å bli endret. Enkelte utleiestasjoner krever at det fremvises kredittkort ved henting av bil, og at kunden betaler kontant når bilen returneres.

Kontantkunder må betale følgende depositum:

  • Hvis kunden har kvittering: USD 25/dag og USD 100/uke i tillegg til eventuelle gebyrer som ikke dekkes av kvitteringen.
  • Hvis kunden ikke har kvittering: USD 50/dag og USD 200/uke i tillegg til eventuelle gebyrer som ikke dekkes av kvitteringen.

Prisen for ubenyttede leiedager vil ikke bli refundert hvis leieprisen er betalt på forhånd.

Tilleggsutstyr

Barneseter
Barneseter må bestilles samtidig som bilen. Gjeldende gebyr oppgis ved bestilling. Dersom barnesetet ikke returneres etter leieperiodens slutt, vil leietaker bli ilagt et gebyr.

BILBELTER OG BARNESETER
Bruk av bilbelte og barneseter kan være påbudt i de ulike statene. Bilbelter og barneseter kan redde liv. Du oppfordres til å bruke dem. For å unngå alvorlige personskader og død bør barneseter kun brukes i bilens baksete. Eldre barn som ikke sitter i barnesete, må bruke bilbelte og sitte i baksetet. Barneseter må bestilles sammen med bilen.

Skistativ
Hvis det er behov for skistativ, må denne bestilles samtidig med bilen. Pris vil bli oppgitt i løpet av bestillingsprosessen.

Avbestillingsgebyr

Du har ikke noen rett til å trekke deg fra bookingen etter EU- eller EØS-lovgivning, men du kan kansellere bookingen din når som helst og uansett grunn ved å følge instruksjonene på vår nettside. Du vil motta full refusjon av den totale summen bookingen beløper seg på dersom du kansellerer bookingen din 3 dager eller mer før det avtalte tidspunktet for henting.

  • Dersom du kansellerer bookingen din mindre enn 7 dager men minst 24 timer, før det avtalte tidspunktet for henting, før, vil du bli belastet for enten hele bestillingsprisen eller opptil et maksimum av NOK 250,- (det som er minst).
  • Dersom du kansellerer bookingen din mindre enn 24 timer før avhenting, vil du bli belastet for enten hele bestillingsprisen eller opptil et maksimum av NOK 560,- (det som er minst).

Den refusjonen vi skylder deg vil bli overført til det kreditt- eller betalingskortet du brukte da du foretok bookingen.

Enterprise forbeholder seg retten til å kansellere en booking når som helst dersom Enterprise har rimelig grunn til dette, inkludert, men ikke begrenset til: i tilfelle force majeure som påvirker kjøretøyenes tilgjengelighet, alvorlig brudd på leiekontrakten på din side, inkludert manglende betaling av eventuelle utestående beløp for leie, trakassering eller annen utilbørlig oppførsel overfor ansatte eller kunder hos Enterprise og dets datterselskaper og lisens- og franchisetaker, eller uredelige handlinger på din side. I tilfelle slik kansellering vil vi refundere bookingavgiften.

Bilen hentes ikke

For bookinger som ikke foretas på en flyplass: Kjøretøyet ditt vil bli holdt av i 2 timer etter det avtalte tidspunktet for henting. Etter dette kan vi ikke garantere at kjøretøyet vil være tilgjengelig når du ankommer.

For bookinger som foretas på en flyplass: Dersom du har oppgitt et flight-nummer sammen med bookingen din, vil kjøretøyet bli holdt av frem til flyet har landet og har blitt klarert. Dersom et forsinket fly fører til at du ankommer etter at filialen har stengt, vil en ansatt vente på at flyet har landet og har blitt klarert. Dersom forsinkelsen overskrider 1 time etter at filialen stenger, kan et gebyr for ubeleilig arbeidstid påløpe. Dersom du ikke har oppgitt et flight-nummer sammen med bookingen din, vil vi holde av bilen opp til 2 timer etter det avtalte tidspunktet for henting eller frem til filialen stenger, hvilket enn måtte inntreffe først.

Dersom du ankommer filialen 1 dag eller mer før den datoen bookingen din viser, kan det hende at vi ikke har det valgte kjøretøyet ditt tilgjengelig. Filialen vil oppfylle din booking i henhold til det valgte kjøretøyets tilgjengelighet.

Dersom du ikke henter bilen din på det avtalte tidspunktet for henting eller dersom et kjøretøy var utilgjengelig fordi du ankom sent som beskrevet over, forbeholder vi oss retten til å belaste deg med et gebyr for enten hele leieprisen eller et maksimum på NOK 50 (det som er minst). Hvis bilen ikke hentes, vil beløpet bli refundert til kredittkortet, minus gebyret som er nevnt ovenfor.

Ubenyttede leiedager

Prisen for ubenyttede leiedager vil ikke bli refundert hvis leieprisen er betalt på forhånd.